Dull sir John på Andersnatten 2019. Video tatt av Øyvind Refsnes