På dansekurs med Bæringen

Bæringen tilbyr kurs i folkedans. Med folkedans menes tradisjonelle "runddanser" som vals, pols, reinlender, masurka og polka, såvel som "turdanser". Turdanser er danser hvor flere danner danseformasjoner, bytter dansepartner osv.

Bæringens egen danseleder er instruktør på dansekursene. Dessuten deltar en del av de erfarne danserne som hjelpere. Når en nybegynner får danse med en erfaren danser læres dansetrinnene fortere, og det blir morsommere å trene.

Må jeg ha en fast dansepartner?

Nei, det trenger du ikke. Fordi Bæringens faste dansere deltar på kursene, vil du få danse med en av dem så mye du orker.

Når arrangeres det dansekurs?

Bæringen arrangerer dansekurs årlig, men tidspunktet varierer litt med etterspørselen og gruppens øvrige aktiviteter.  Ta ellers kontakt med lederen i Bæringen for mer informasjon om kursene våre (telefonnr. finnes på forsiden).

Del denne siden